Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
Den här utvecklingskatalogen är arkiverad. Du kan se filer och klona katalogen, men inte öppna ärenden eller genomföra push- eller pull-förfrågningar.
Robby Zambito 0affd0005d
Update README.md
2 år sedan
AllDrawersOfTypeFullException.java Initial commit 2 år sedan
Clothes.java Initial commit 2 år sedan
ClothesTypeMismatchException.java Initial commit 2 år sedan
Color.java Initial commit 2 år sedan
Drawer.java Initial commit 2 år sedan
Dresser.java Initial commit 2 år sedan
Main.java Initial commit 2 år sedan
Pajamas.java Initial commit 2 år sedan
Pants.java Initial commit 2 år sedan
README.md Update README.md 2 år sedan
Shirt.java Initial commit 2 år sedan
Shorts.java Initial commit 2 år sedan
Socks.java Initial commit 2 år sedan
Underwear.java Initial commit 2 år sedan

README.md

Dresser

This project was initially created by me in August 2016, when I was teaching myself about OOP concepts. I created this project to demosntrate to myself how classes could be used to represent real life objects. There are a number of things I did that aren't considered good practice, but I'm leaving this as is to benchmark my progress as a programmer.