Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
Robby Zambito 0affd0005d
Update README.md
2 lat temu
AllDrawersOfTypeFullException.java Initial commit 2 lat temu
Clothes.java Initial commit 2 lat temu
ClothesTypeMismatchException.java Initial commit 2 lat temu
Color.java Initial commit 2 lat temu
Drawer.java Initial commit 2 lat temu
Dresser.java Initial commit 2 lat temu
Main.java Initial commit 2 lat temu
Pajamas.java Initial commit 2 lat temu
Pants.java Initial commit 2 lat temu
README.md Update README.md 2 lat temu
Shirt.java Initial commit 2 lat temu
Shorts.java Initial commit 2 lat temu
Socks.java Initial commit 2 lat temu
Underwear.java Initial commit 2 lat temu

README.md

Dresser

This project was initially created by me in August 2016, when I was teaching myself about OOP concepts. I created this project to demosntrate to myself how classes could be used to represent real life objects. There are a number of things I did that aren't considered good practice, but I'm leaving this as is to benchmark my progress as a programmer.